Kolej

Dostarczamy zaawansowane technologicznie rozwiązania informatyczne, urządzenia elektroniczne i oprogramowanie, stosowane w komunikacji publicznej. Są to instalowane przede wszystkim w pojazdach, ale także na dworcach, peronach i przystankach systemy elektronicznej informacji pasażerskiej, pobierania opłat za przejazdy, monitoringu wizyjnego oraz automatycznego zliczania pasażerów. Gwarancją wysokiej jakości naszych urządzeń i procesów jest międzynarodowy standard branży kolejowej IRIS (International Railway Industry Standard), wymagany przez wiodących światowych producentów taboru.

O firmie

Jednym z najważniejszych elementów działania Pixel Sp. z o.o. jest zapewnienie klientom wysokiej jakości oferowanych urządzeń i usług. Osiągamy to dzięki wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania jakością, ochroną środowiska i bezpieczeństwem pracy oraz pracy zgodnie z wytycznymi norm z nim związanych.

Galeria

Zapraszamy do zapoznania się z galerią wdrożonych rozwiązań z zakresu informacji elektronicznej.

Serwis

Dział zwawierający niezbęnie informacje związane z serwisem naszych produktów.

Komunikacja miejska

Jesteśmy jednym z największych dostawców systemów informacji pasażerskiej i systemów pobierania opłat w komunikacji zbiorowej w Polsce. Odbiorcami oferowanych przez nas urządzeń są przedsiębiorstwa lokalnej i międzymiastowej komunikacji publicznej, producenci pojazdów komunikacji publicznej: autobusów, pasażerskich składów kolejowych, autobusów szynowych, tramwajów, administracje portów lotniczych, dworców autobusowych, jak również odbiorcy indywidualni (fabryki i zakłady produkcyjne, sklepy, firmy reklamowe, restauracje, bary i in.). Urządzenia są dostarczane zarówno klientom w Polsce, jak i za granicą - działają w pojazdach użytkowanych m.in. na Litwie, Łotwie, Ukrainie, Węgrzech, we Włoszech i Grecji.

Pixel Sp. z o.o. uczestnikiem misji gospodarczej w USA

W październiku bieżącego roku, nasza firma uczestniczyła w misji gospodarczej firm IT w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, zorganizowanej przez Województwo Kujawsko-Pomorskie. W ramach projektu „Promocja gospodarki Województwa Kujawsko – Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5, Promocja i rozwój markowych produktów, mieliśmy możliwość nawiązania nowych kontaktów handlowych i zdobycia nowej wiedzy. Program misji obejmował m.in.: spotkanie z Zarządem i dyrektorami PACC (ang. Polish American Chamber of Commerce), zwiedzaniu  Inkubatora Przedsiębiorczości „1871”, konferencji "Investing in Poland – Recent Development and Oportunities for U.S. Investors", spotkaniu z przedstawicielami Biura Handlu i Inwestycji Stanu Illinois, międzynarodowym spotkaniu networkingowym pomiędzy izbami handlowymi 9 krajów z Europy, konferencji Chicago Ideas Week (Tech Summit), oraz polsko-amerykańskich warsztatach biznesowych organizowanych w siedzibie Polish National Alliance. Wierzymy, że efekty naszych działań przyniosą pozytywny skutek, a partnerzy z USA będą częścią naszego przyszłego sukcesu.

Pixel Sp. z o.o. nagrodzona medalem tragów TRANS EXPO 2014


Z przyjemnością informujemy, że po raz kolejny zostaliśmy nagrodzeni na najważniejszych targach w branży – Trans Expo 2014.  Złoty Medal Targów Kieleckich otrzymaliśmy za Nasz najnowszy produkt: PIXEL.ECO.SIP, czyli Autonomiczny Energetycznie System Informacji Przystankowej. Nowoczesna koncepcja, która wpisuje się w ekologiczne trendy, a także wytężona praca Naszych konstruktorów sprawia, że już pojawiło się duże zainteresowanie ze strony klientów. Wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu, odwiedzającym nasze stoisko, a także gremium oceniającemu – gorąco dziękujemy.